VOGELIUS
Carpe Diem > VOGELIUS, anetavle > 4. Michael Mogenssøn Vogelius

4. Michael Mogenssøn Vogelius

gift med Hedevig Benedicte Spandet.
   Han er født den 11. august 1740 i Hundslund, og død den 28. oktober 1817. Student fra Aarhus 1757, cand.theol. 22. juli 1760. Lærer i Aarhus 1760.
   14. april 1774 konstitueret som sognepræst i Hundslund og ordineret den 15. marts 1775. Han blev, efter egen ansøgning, afskediget i nåde og med pension den 13. juni 1800.
   1775 bliver han gift den ovennævnte H.B.S. ( født 1. februar 1753 og død den 12. februar 1834). Hun døde i Skade Præstegård på Rosenholm Gods ved Aarhus. Hun var datter af sognepræst på Alrø, Laurits Nielssøn og dennes hustru Dorthea Jocobsdatter Steenstrup .

Børn:
   4.A. Mogens Peter Vogelius        ( ca. 1777 -)
   4.B. Laurits Spandet Vogelius     (1778-1814)
   4.C. Jens Møller Vogelius         (1780-1861)
   4.D. Jacob Steenstrup Vogelius    (1785-1852)  HAN = 5.
   4.E. Johannes Hildebrandt Vogelius(1792-1852)
   4.F. Sophie Vogelius              ( ? - ? )

Bemærk.:
Dette ægteskab mellem Dorthea Jacobsdatter Steenstrup's datter Hedevig Benedicte Spandet forener slægterne Spandet, Steenstrup og Vogelius, idet
Dorthea Jacobsdatter er datter af Jaco Nielssøn Steenstrup, som er svoger til #2#, idet han var søn af #2#'s svigerfader. ( se også under #2#).