VOGELIUS
Carpe Diem > VOGELIUS, anetavle > 3. Mogens Mikkelssøn Vogelius

3. Mogens Mikkelssøn Vogelius

   gift med Anna Kirstine Jensdatter Mouridsen.

 Han er født den 2. december 1701 i Øsløs. Død den 15. marts 1775 og begravet den 23. marts i Hundslund.
 Han blev cand. theol. 1734, og sognepræst i Hundslund, Hads Herred, Aarhus Amt den 8. marts 1737.
 Han blev udnævnt til provst den 23. oktober 1760.
 Han fik tre børn med sin første hustru A.K.J.M., hun der var døbt den 25. maj 1718 i Hundslund, var datter af  M.M.V's forgænger i embedet - Jens Hanssøn Mouridsen (1672-1737) . A.K.J.M. døde den 15. marts 1751 i Hundslund kun 32 år gammel.

NB. : Der var optræk til skandale i dette ægteskab i forbindelse med deres førstefødte (Michael Mogenssøn Vogelius født den 11.august 1740 )idet der blev klaget til Kirkekollegiet over at hustruen var kommet for tidligt i barselsseng.
   Biskop Hygum forsvarede imidlertidigt parret kraftigt, og hævdede at barnet ikke havde været fuldbårent.
   Kirkekollegiet afæskede Det medicinske Falkultet en erklæring. Denne erklæring rensede parret fuldstændigt, men til trods herfor læses der : " at menigheden stod dem imod".
   Ovennævnte Biskop Hygum roste endvidere Pastor Vogelius for : " en god indsigt i de guddommelige sandheder".

Børn:

3.A. Michael Mogenssøn Vogelius ( 1740- 1817) Han = 4.
3.B. Peder Mogenssøn Vogelius    ( 1741- 1787)
3.C. Jocob Vogelius                          ( 1743- 1748).

M.M.V. gifter sig anden gang den 16. marts 1752 med Anna Jensdatter Mørch. I dette ægteskab kendes ingen børn.
I den anledning blev der i Kirkebogen for Aarhus Domkirke på samme dato skrevet flg.:
" - blev viet her i huset med allernådigste kongelige tilladelse af den 8. februar 1752 udi velædle Marius Mørch's huus, velærværdige og højlærde Hr. Mogens Mikkelssøn Vogelius, vel meriteret Sognepræst for Hundlund menighed, og den meget ædle og hæderbårne jomfrue Anna Jensdatter Mørch.
Deres forlovere efter loven vare velædle mons. Matthias Galten og den velædle Mons. Peder Mørch som og caverede (= kautionerede) for skiftets holdelse efter brudgommes salige hustru, og i dette tilfælde lovede præsten som brudevielsen forretter - udenfor -, og at ansvare det de med egne hænders underskrift tilstaaer -".
sign. Matthias Galten - Peder Mørch.