VOGELIUS
Carpe Diem > VOGELIUS, anetavle > 2. Michael Frandssøn Vogelius 

2. Michael Frandssøn Vogelius 

Michael Frandssøn Vogelius gift med Magdalene Nielsdatter Steenstrup.

Dette første ægteskab med en Steenstrup er interessant, fordi nu kobles to præsteslægter sammen : VOGELIUS og STEENSTRUP.

Han blev født den 6. september 1671 i Aasted, døbt den 2. februar 1672. Han døde den 2. juli 1731 i Øsløs og blev begravet der den 10. juli.
I 1689 blev han student fra Viborg, og den 1. august 1692 blev han cand. theol.
Den 29. august 1696 blev han sognepræst i Øsløs, Veløs og Arup sogne, og den 23. april 1721 udnævntes han til provst i Han Herred, Thisted Amt.

Den 21. september 1698 bliver han gift med datteren af hans forgænger i embedet - Niels Sørenssøn Steenstrup ( 1644-1696)
 - og dennes hustru Cathrine Pedersdatter Bødtzen ( 1643-1725).
N.S.S. har også en søn Jacob Nielssøn Steenstrup, hvis datter bliver svigermoder til #4# dvs. #2#'s sønnesøn bliver gift med #2#'s svigerfaders oldebarn.


M.F.V.'s hustru overlever manden og dør den 23. juni 1750.

Ifølge Biskob Mumme i Aalborg var M.F.V. en af stiftets dueligste og lærdeste præster - "en ypperlig catachet".
Iflg. ordbog over det danske sprog 1700-1950 er det en bibellærer, fortolker og dygtige udspørger i det kristne, "efter prædiken er det en fornøjelse for en menighed at have en dygtig catechet som præst" 1771 Argus.


Vedr. M.F.V. børn hersker der betydelig usikkerhed  og uenighed de enkelte kilder imellem. Den mest præcise
Paul Nedergaards : 100 danske præstefamilier anføres at ægteparret fik 11 børn, jeg har kunnet finde 10,
men med datidens børnedødelighed er det sikkert der kan have være 11 , men det er usikkert om de 10 nedennævnte er MFV.'s
en senere forskning må så slette og tilføje navne.
Jeg vover at påstå , at disse 10 er det rigtigste der pt. kan findes:
Som nævnt allerførst finde vi nu ham som starter slægten:
VOGELIUS STEENSTRUP - 2.F.

2.A. Niels Mikkelssøn Steenstrup             ( 1699-1764)
2.B. Ellen Kirstine Vogelius                     ( 1701-1701)
2.C. Frands Vogelius                               ( 1702-1755)
2.D. Søren Mikkelssøn Vogelius                ( 1704-1748)
2.E. Kirsten Vogelius                               ( 1705-1730)
2.F. Johannes Mikkelssøn Vogelius Steenstrup     ( 1706-1774)
2.G. Mogens Mikkelssøn Vogelius      ( 1707-1775)  HAN = 3.
2.H. Cathrine Mikkelsdatter Vogelius        ( 1709-    )
2.I. Mathias Jacob Mikkelssøn Vogelius     ( 1710-1764)
2.J. Anna Jacobine Vogelius                     ( 1714-    )