VOGELIUS
Carpe Diem > VOGELIUS, anetavle > 1.Frantz Mikkelssøn Riber ( Vogelius )

1.Frantz Mikkelssøn Riber ( Vogelius )

Frantz Mikkelssøn ( Vogelius ) gift med Kirsten Madsdatter.

Født den 19. august 1640 i Ugilt. Død den 29. november 1702, begravet i Aasted den 7. december 1702.
Student fra Viborg i 1658. Pga. krigen med svenskerne kom han først på Universitet i 1660, hvorfra han så til gengæld allerede i 1662 blev cand.theol. - "med megen berømmelse"-.

Det vides ikke med bestemthed hvornår Frantz Mikkelssøn skifter Riber ud med navnet Vogelius, men faderen der er præst i Ugilt bliver kaldt "ham fra Ugilt" og på latin : Ugiltius det lyder ikke så mundret som Vogelius. Navneskiftet er sikkert sket i 1660 hvor han optages på Universitetet.
I 1664 blev han sognepræst til Aasted og Skærum.I 1699 blev han provst for Horns Herred i Hjørring Amt.Han nævnes som -"arbejdsom, lærd og berømt"-.
Hvad der især henleder opmærksomheden på denne mand, er hans lærde historiske granskninger og hans flittige skribentvirksomhed, men også den sørgelige kendsgerning, at tidens elendige vilkår ikke tillod ham at få noget udgivet af den lange række skrifter han havde udarbejdet.
Blandt disse kan nævnes den danske oversættelse af Herodot, Thukydid, Didor og Xenophons historiske værker, og et med utrolig flid samlet stort værk om hele Nordens historie fra de ældste tider og indtil forfatterens samtid, kaldet "Chronologia Gothica",. Værket forefindes på det Kgl. Bibliotek under betegnelse - Addit.,FOL. 114-15.
Han har endvidere oversat nyere forfattere såsom David Chytræus, Charles Drelincort og Ole Borch m.fl.
En del af hans sirligt udførte håndskrifter, der for en dels vedkommende er forsynet med akademisk approbation for trykningen, findes endnu i vore bibliotekers manuskriptsamlinger.
Et lyspunkt i hans trange skribent virksomhed var for ham, at han i sin nærhed havde mænd som den lærde bonde og historiske samler Peder Dyrskøt, og stiftets biskop Dr. Theol. Jens Bircherod, som skønnede på hans arbejde.
Han havde endvidere et nært samarbejde med Kgl. Antikvar Thomas Bartholin.
Han var i 1665 blevet trolovet med Johanne Sørensdatter Lam, der var datter af forgængeren i embedet Sognepræst Søren Poulssøn Lam ( død 8.4.1673) og dennes hustru Anna Margretehe Mogensdatter. Desværre døde Johanne samme år (1665) umiddelbart før brylluppet.
Han blev så i 1668 gift med Kirsten Madsdatter, der var datter af sognepræsten i Tversted, Uggerby og Bindslev Mads Mogenssøn ( død i 1637) og dennes hustru Ellens Pallesdatter ( 1611-1700). Hun får derved efternavnet Vogelius og deres to børn døbes Vogelius. 

Kirsten Madsdatter har en halvbror, som også er præst Mogens Madssøn Tversted, (1632-1692), hans førstefødte søn Mads Mogenssøn Vogelius født maj 1671 bliver også døbt Vogelius, ligesom hans 7 følgende børn døbes Vogelius.Hvorfor og hvornår Mogens Madssøn Tversted skifter Tversted ( stedet hvor faderen var præst) ud med Vogelius er ikke angivet. Men fakta er: at fra 1671 er to grene som begge hedder Vogelius og som er beslægtet på søskende siden. 


Børn:

1.A. Ingeborg Frantzdatter Vogelius (1669-1702)
1.B. Michael Frantzsøn Vogelius (1671-1731) Han = 2.

NB. Som det bemærkes døde F.M.V.'s førstefødte datteren Ingeborg samme år som han selv. Omstændighederne ved datterens død ( Ingeborg blev svanger med en anden end hendes mand og begik selvmord den 20.8.1702) menes at have haft afgørende indflydelse på F.M.V.'s egen bortgang, idet samtidige anfører at F.M.V. døde af sorg og græmmelse over en så stor familietragedie der fandt sted i hans sidste leveår.