VOGELIUS
Carpe Diem > VOGELIUS, anetavle

VOGELIUS, anetavle

Navnet Vogelius er dansk og brugt første gang af en præst i Nordjylland, nærmere bestemt Ugilt født 1640 og død 1702.
Navnet antages fordi faderen 1610-1662 hele sit præsteliv er blevet omtalt som hr. Ugiltius (ham fra Ugilt) skønt han var født Riber. Sønnen (FMR) ændre så navnet til det mere mundrette VOGELIUS og tager det officielt og hans to børn døbes Vogelius.


Stamfader til de tre slægter:

Vogelius

Vogelius Steenstrup

Wogelius

er altså den samme : (1) Frantz Mikkelsøn Riber fra 1640 - 1702 præst i Ugilt og Taars som tager navnet Vogelius inden 1669 hvor hans første barn døbes VOGELIUS.

I det følgende vil alene blive beskrevet min familie's anetavle da det ellers vil blive ret så omfattende.
Alle som har navnet Vogelius, Vogelius Steenstrup eller Wogelius kan så selv hoppe ind i anetavle og finde det sted hvor deres gren kommer fra, men stamfaderen er den samme (1).
For god ordens skyld skal allerede nu bemærkes at der i Sverige findes en helt selvstændig slægt som også på et senere tidspunkt har taget navnet Vogelius, jeg har ikke kunnet finde fællestræk med denne slægt.
Dette medfører at Vogelius i bl.a. Norge, Spanien og Amerika kan komme enten fra Danmark eller Sverige. Især Amerika har begge slægter,men det vil jeg ikke beskrive nærmere.

Historien om slægten har jeg foreløbig kunne spore tilbage til Sæby =X.

X Mikkel Sørensøn Riber født cirka 1520 og død 19. marts 1587 Borgmester i Sæby, gift med Ellen Madsdatter som dør den 9. maj 1598, begge er begravet i Sæby Kirke. Jeg tror de har fået følgende børn:
   Christen Mikkelssøn Riber dør ca 1648 han = Y
   Peder Mikkelssøn Riber   dør ca. 1640 
   Søren Mikkelssøn Riber
   Mads Mikkelssøn Riber
   Rasmus Mikkelssøn Riber
   Anne Mikkelsdatter Riber
   Kirsten Mikkelsdatter Riber

Y Christen Mikkelssøn Riber  -  død i 1648 som rådmand i Sæby, gift med Dorothea Johansdatter Borchhorst
 de fik fire kendte børn
 Mikkel Christenssøn Riber født  1610 død 1662 han = Z
 Mourids Christenssøn Riber  ( 1615 - 1658 ) Sognepræst i Rubjerg-Marup
 Ellen Christensdatter Riber
 Anne Christensdatter Riber ( 1619-1676)


Z Mikkel Christenssøn Riber gift med Kirsten Frantsdatter
  Født 1610 i Sæby og dør som præst i Ugilt i 1662.
  Han blev student fra Slagelse i 1628, og udnævnt til sognepræst i Ugilt-Taars i 1639 ved forgængeren Frands Christofferssøn (1559-1639) død, hvis datter han havde giftet sig med den 26. juni 1631. I 1635 blev han kapellan hos sin sigerfader. Hvem hans svigermoder er kan ikke spores da svigerfaderen er gift to gange:
 1. med Ingeborg Villadsdatter og 2. med Anne Steffensdatter, og ingen steder angives hvem der er moder til Kirsten.
M.C.R. afløses ved sin død af Mogens Madssøn Tversted som gifter sig med et barnebarn af ovennævnte Frands Christofferssøn.
M.C.R.s søn nedenævnte F.M.R. bliver gift med en søster til Mogens Madssøn Tversted og bliver derved en Vogelius.
M.C.R. nød stor anseelse og yndest hos både menighed og Kirkeejer, idet han allerede som kapellan i 1636 bekostede en prædikestol, døbefont og
et Krucifiks i Ugilt Kirke. Denne "bedrift" må vel i overvejende grad skyldes hans velhavende fader - se Y.
Børn, der er kun et kendt barn:
 
Frantz Mikkelssøn Riber ( Vogelius)  (1640 - 1702) han = 1.  


Undermenu