VOGELIUS
Carpe Diem > Foto fra rejser > KINA 2011 > Minggravene

Minggravene


Ming-dynastiet 1368 - 1644: (navne: regentperiodens navn / personlige navn / posthum navn / stempel navn)
1368 - 1398 Hong Wu (Zhu renminbi Zhang / Gao Di / Tai Luk)
1398 - 1402 Jian Wen (Wen Zhu Yun Hui Di / -)
1402 - 1424 Yong Le (Zhu Di / Wen Di / Cheng Zu)
1424 - 1425 Hong Xi (Zhu Gao / Zha di ren / Zong)
1425 - 1435 Xuan De (Zhu Zhan / Zhan Di / Xuan Zong)
1435 - 1449 Tong Zheng (Zhu Qi Zhen / Rui Di / Ying Zong) 1 Tid
1449 - 1457 Jiang Tai (Zhu Qi Yu / Jing Di / Dai Zong)
1457 - 1464 Tian Shun (Zhu Qi Zhen / Rui Di / Ying Zong) 2 Tid
1464 - 1487 Cheng Hua (Zhu Jian Shen / Chun Tu / Xian Zong)
1487 - 1505 Hong Zhi (Tang Zhu Du / Jing Di / Xiao Zong)
1505 - 1521 Zheng De (Zhu Hou Zhao / Yi Di / Wu Zong)
1521 - 1566 Jia Jing (Zhu Hou Chong Su Tu / Shi Zong)
1566 - 1572 Long Qing (Hou Zai Zhu / Zhuan Di / Mu Zong)  besøgt
1572 - 1620 Wan Li (Zhu Yi juni / Shen Li Xian / Zong)
1620 - 1620 Tai Chang (Zhu Chang Lou / Zheng Tu / Guang Zong)
1620 - 1627 Tian Qi (Du Jiao Zhu / Zhe Di / Xi Long)
1627 - 1644 Chong Zhen (Zhu Du Jian / Zhuang Li Emin / Si Zong)
 
 
Minggravene er en kejserlig begravelsesplads ved Shisanling ca 50 km nordvest for Beijing. Her ligger 13 af Ming dynastiets (1368 - 1644) 16 kejsere samt deres dronninger (23) begravet.  Kejseren selv var allerede i 1409 ude og godkende området, inden den endelige beslutning blev truffet. Det var vigtigt, at der
kunne skabe harmoni mellem gravenes arkitektur og de omkringliggende bjerge, floder og vegetation. Konstruktionen af gravene, som ligger i en smuk dal, påbegyndtes i 1409 og afsluttedes med Ming dynastiet fald.Gravene ligger spredt over et område på ca 40 km2, omgivet af en mur. Hver grav ligger for foden af en bakke. Alle gravene er forbundet med "den hellige vej", som er omkring syv km lang.
Kejser Yongle startede byggeriet af sit gravsted, straks han blev kejser.
Han udvalgte omhyggeligt området. Det skulle have helt særlige Feng Shui værdier. Feng shui er en meget gammel kinesisk filosofi – en måde hvorpå man skulle kunne leve i komplet harmoni. Yong Le valgte en dal cirka 50 km uden for Beijing.
Området har bjerge mod nord, så gravene er beskyttet mod onde ånder .Kejser Yong Le's grav blev den første af i alt 13 Ming kejsergrave i denne dal. 7 grave med ialt 22 Konkubiner, og en grav med en enuk. 
Graven er et stort anlæg med mange bygninger og pladser. Det hele minder om et palads. Kineserne troede, at kejserens sjæl levede videre efter døden og derfor skulle han selvfølgelig også have et palads når han døde. Der er idag - 2011 - tre Ming grave som er åbne. Den første Yong Le er begravet i en kæmpe jordhøj bag bygningerne. Han blev begravet sammen med 16 konkubiner . De 16 kvinder blev begravet levende. De skulle tjene ham i underverdenen. Denne skik holdt de heldigvis op med senere i Ming dynastiet.
Når en Kejser døde inde i Den forbudte By blev han båret de 50 km op til sin grav og skulle bæres samme vej som vi kom. Graven havde Kejseren selv valgt samtidig med at han blev kejser.
Efter at have passeret den store indgangsport kom vi til den knap 1 km lange "Udødelighedens vej", som er flankeret af 4x9 granitfigurer af både mennesker og dyr (fra 1435). Deres opgave er at beskytte alle kejsergravene mod onde ånder. Den første kejser, Yong Le's fader, Zhu Yuanzhang (1368 - 1398) blev begravet i Nanjing. Hans efterfølger, som var Yongles nevø,blev fordrevet af Yong Le og forsvandt ud af historien.
Kejser Chong Zhen - som hængte sig selv i 1644 inde i parken nord for Den forbudte By - hvilket afsluttede Ming dynastiets æra, er den sidste kejser , som blev begravet i området.

Kineserne vidste, at selv om kroppen er død, fortsætter sjælen med at leve, og den har de samme fysiske krav, som kroppen havde. Derfor er en kejsergrav udformet som et almindeligt palads med plads til beboelse for kejseren og kejserinden, plads til konkubiner og tjenestefolk samt et antal lagerrum. Alle gravene - skønt forskellige i størrelse - består iht traditionen af disse komponenter:
"Den hellige vej", som alene måtte benyttes af den afdøde kejser.
Den store røde port, hvor alle - selv kejseren - skal stige af hesten.
Stele pavillon med de ca 7 meter høje stensøjler. I toppen af hver søjle er udskåret en "huabiao", en mytisk skabning, som holdt øje med, at kejseren hverken forsømte sine hjemlige eller sine officielle pligter.
Udødelighedens vej.
Dragens Port, tærsklen til stjernerne.
Sjælepavillonen med en kæmpeskildpadde af marmor (op til 50 tons!)
Et underjordisk kammer/palads, hvor kejserens jordiske rester opbevares.
 
Vi besøgte Kejser Muzong Zhu Zaihou (1537 - 1572) 's grav, den tredje søn af kejser Shizong Zhu Houcong, fastslog Ming-dynastiet magt i seks år ved magten, og fik navnet "Long Qing" 1566-1572. Zhu Zaihou blev født i 1537. Da hans mor - konkubine Dukang ikke længere var begunstiget af kejseren - fik han kun sjældent sin fars kærlighed. I 1553, da Zhu Zaihou var kun 16 år gammel begyndte han at leve et selvstændigt liv på Yuwang Gården . De 13 år på gården gav Zhu Zaihou meget indsigt i de forskellige aspekter af det sociale liv, og gjorde ham i stand til at vide noget om konflikter og kriser i Ming-dynastiet. Dekadence, de kejserlige love, korruption af bureaukrater, elendighed hos almuen, og de indenlandske problemer, samt udenlandske invasion fik ham til at bekymre sig om landet, og udøvede en stor indflydelse på hans behandling af statens anliggender efter han blev kejser i 1566. Under hans regeringstid, ville Zhu Zaihou motivere hans embedsmænd til at bruge deres talenter til gavn for landet og ikke dem selv. Samfundet blev stabiliseret på det tidspunkt, og økonomien væsentligt forbedret sammenlignet med tidligere regime. Det spillede en vigtig rolle for udviklingsprocessen, af ​​den sidste velstående periode af Ming-dynastiet.
I 1572, døde Zhu Zaihou af sygdom i en alder af kun 36. Han blev begravet i Zhaoling Mausoleum.
 

Oversigtskort over Kejser Zhu Zaihou's gravpalads - Zhaoling.
 
 
Det første "palads" efter den hellige vej,hvor kejseren stiger af hesten
 
 pavillionen med skildpadden

Her kæmpeskildpadden som vejer op til 50 tons afhængig af hvilken af gravene der besøges, stor er den

 
 
Udødelighedens port

 
 Et kig nedad på Steelepavilionen med den høje sten som overvåger kejserens gøren og laden
 Nærfoto af udødelighedens port

 
Her er sengen som kejseren kan sove i - Dragens port
Der er mad til Kejseren, også efter døden skal han jo have gæster og kunne spise
 
 
Graven ligger 27 meter under jorden under det sidste palads. Det er i alle de tretten grave det palads som ligger tættest på bjergene mod nord.


Udsigt over området med de tretten mingkejser grave, i midten ses nabograven's ene palads, her er tørt og smukt omkranset af bjerge.


Kejseren som han så ud da han døde i 1572, 36 år gammel